דברים מהלב אל הציבור, תנחום באום־ג'וני, חמישים שנה לדגניה