בש‭1/‬ת הרום: מימין במלחמת ה^ולם הראשונה, משמאל במאורעות, ‭1939-1936‬