במלחמת העולם השנייה בצל השואה

סימני דרך - תרצ-ט"תש"רו ( 1948-1939 ) עם פרוץ המלחמה עלתה בדגניה שאלת ההתנדבות לצבא הבריטי . כיצד להתארגן למשימה זו ? בימי הגיוס לגדודים העבריים בסיום מלחמת העולם הראשונה חברי דגניה חשבו כי אסור להתגייס ולעזוב את עבודת האדמה . עתה הבינו כי זו מלחמה שונה וחובה להילחם בנאצים . אולם בהעדר גיוס חובה צריך היה להתנדב . כבשאר הקיבוצים , הוחלט בדגניה כי ההחלטה להתגייס לא תהיה של היחיד בלבד . על הקיבוץ למלא מכסה והאספה תחליט . היו שהתנדבו אישית , ולא תמיד האספה אישרה את צאתם . היו שהתנדבותם נקבעה בהגרלה . אלה שנשארו , חשו עצמם מחויבים כלפי ההולכים . בשנות הארבעים הראשונות , דגניה , ככל הארץ , עמדה בסימן המלחמה . הידיעות המגיעות השפיעו באופן ישיר על הקבוצה . המחויבות כלפי החיילים המתנדבים מביאה לפרסום מסודר של הקורות בדגניה כדי שהם יהיו מעודכנים . שלחו תצלומים וידיעות , אך הם תבעו יותר : קשר רציף . החרדות מהמצב הפוליטי מסביב הביאו לדיונים סודיים בכל מיני פורומים ודגניה שותפה להם . היו גם דיונים על הנעשה באירופה עוד לפני שהגיעו הידיעות הנוראות . כשאלה החלו להגיע האבל היה גדול . בראשית 1943 הגיעו ...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הקיבוץ המאוחד