געגועים לציון ‭,rnniun‬ הגורדונאים, ראשית שנות השלושים יצחק ביטנו ^ם חניכיו בםניף גורדוניה בנוביקונץ'