רחל המשוררת

עם רחל המשוררת קשריה של רחל בלובשטיין , לימים המשוררת רחל , לדגניה החלו עוד בתקופת שהותה בכנרת . כתלמידה בחוות העלמות של חנה מייזל היא קיימה קשרים עמוקים עם דגניה המתהווה . התפרצות הכריזמטיות שלה באותה תקופת פריחה מביאה אותה לארגון רונדו סוחף מכנרת לדגניה ובחזרה . היא ושמואל דיין עורכים עיתון היתולי לחלוצים . היא רוקמת קשרים עם חברי דגניה . פרידתה בכדי ללמוד חקלאות בטולוז , צרפת , מביאה אותה להתנגשות עם שמואל דיין הרואה בנסיעתה נטישה של החברים ואולי גם של הרעיון . רחל עונה לו בתקיפות כי תשוב ותהפוך את הארץ לגן פורח . אלא שהנסיבות היו טרגיות . פרצה מלחמת העולם הראשונה ורחל נאלצה לנדוד לרוסיה ופגשה את אימי המלחמה והפוגרומים שלאחריה . מחלת השחפת שבה חלתה כילדה פרצה ביתר שאת . מקורות פרנסת משפחתה הדללו והיא רק חלמה לחזור ארצה ולהתרפא באור השמש הארץ ישראלית . היא שבה לארץ באנייה רוסלאן שבאופן רשמי הייתה אנייה של ארץ ישראלים חוזרים . רק כך יכלו לצאת מרוסיה ולהיכנס לארץ ישראל . כדי לממן את נסיעתה הלכה רחל מבית כנסת לבית כנסת וסיפרה על ימי כנרת . כבר אז הם היו בבחינת אגדה . טבעי היה שרחל תחזור...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הקיבוץ המאוחד