תמונה קבוצתית ש7 אנשי הטלייה השלישית, ראשית שנות הטשרים