הקל והמהדר, הררוובותים היו גיבורי "העגלונים" של דוד שמעתי, ראשית שנות העשרים