המשך נלהב

סימני דרך - תרע"וז-תרפ ( 1 923-1918 ) ג" קשיים רבים עברו על דגניה בשלהי מלחמת העולם הראשונה . עריצות הטורקים הנסוגים הביאה לסבל רב . מאסרים , מגיפות , רעב וקרבות עקובים מדם . בואם של הבריטים הביא אמנם רווחה אך בכל הורגש משבר . אהרן דוד גורדון הצטרף לדגניה לשנותיו האחרונות . במצוקתה דגניה חיפשה דרך ליצור קשרים עם הגולה ועם הדור שיבוא ויוכל לשקם את המפעל . התארגנה לראשונה שליחות של חלוצי העלייה השנייה לנוער היהודי . דגניה שלחה בשם "הפועל הצעיר" שליח ראשון . בכך הפכה שותפה לשנים ארוכות למפעל השליחות . יוסף בוסל , מנהיגה של דגניה , טבע בכנרת בג' באב תרע ) ט" יולי ( 1919 והותיר את דגניה באבל כבד ובחיפושי דרך . עם עלייתה המחודשת לארץ הצטרפה רחל בלובשטין לדגניה . אנשי "אחדות העבודה" המעטים נפרדו מן הקבוצה ברוח טובה למרות חילוקי הדעות העמוקים רוב הקבוצה שהזדהה עם "הפועל הצעיר . " ערב הפרידה הצטלמו כולם יחד למזכרת . חלום האינטנסיפיקציה של המשק שלא התגשם עדיין , הביא להקמת שני יישובים חדשים על אדמות דגניה — דגניה ב' ו ג . ' בקרב חברי דגניה שהדריכו את הקבוצה החדשה בדגניה ב' התעוררה התנגדות לחיי ק...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הקיבוץ המאוחד