צעדים ראשונים

סימני דרך - תרס-ד"תרע ( 1918-1904 ) ח" תמונה פנורמית של מאורעות ותהליכים שאירעו בדגניה בשנים ההן המהווים סימני דרך לבאים לחפש את הקולות ואת מה שנאמר 1 / ל ידי המעשים והאנשים וחותם הזמן טבו 1 / עליהם . בשנת 1907 עלתה הקומונה הרומנאית של חברי מפלגת התחייה ארצה . כבר על האנייה הם התארגנו כשותפות . בקבלת הפנים שהתקיימה לכבוד הגעתם ארצה רקד זקן הפועלים אהרן דוד גורדון . הוא היה כבר שנתיים בארץ ונחשב לוותיק . הקומונה התיישבה באופן זמני בפתח תקווה והצטרפו אליה עוד ארבעה חברים . ב 1907 החלו לנטוע בבן שמן יער זיתים לזכרו של תיאודור הרצל . נודע לקומונה כי העבודה בוצעה על ידי פועלים לא עבריים . חבריה יצאו לבן שמן לעקור את השתילים ולשתול אותם מחדש בהתנדבות . ברמן , מנהל המשתלה בבן שמן שמונה להיות פקיד ההסתדרות הציונית בחווה שתקום על שפת ים כנרת , החליט כי הקומונה מתאימה להיות הגרעין לפועלי החווה . באותה שנה עלו ארצה חיותה גבזה ויוסף בוסל . יוסף בוסל הצטרף לקומונה הרומנאית בחצר כנרת והפך מהר למנהיגה הבלתי רשמי . בחצר עולים רעיונות להתיישבות עצמאית של פועלים . עקב שביתה בחוות כנרת יצאו חברי הקומונה...  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הקיבוץ המאוחד