חלק א | הימים חולפים

דגניה מתקרבת למאה שנים . אימפריות נסוגו ובאו , מלחמות עולם ומלחמות במקום , נדודים , הרס של בית הורים , מרידות , פרידות ופגישות לאין קץ . אנשים באים , אנשים הולכים , מחפשים דרך . בעמק הירדן רעידת אדמה ושנות בצורת , מלחמות וימי שלום . אופנות תרבות ושפה , מסורת מתערבבת עם זמנים חדשים , שינויים וניסיון מצטבר . ימים חולפים ונולד חוט היסטורי שילווה בתמורותיו את מאה השנים . מה מכל המאורעות והסיפורים , התהליכים והשמועות יצטרף למנגינה ?  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הקיבוץ המאוחד