בשפר קריניצה הרוכב נמצא ו\ל פרשת דרכים: שיתוף או אי שיתוף