לא בעבים מעל מאה ראשונה לדגניה

מוקי צור לא בעבים מעל מאה ראשונה לדגניה לא בעבים מעל מוקי צור הוצאת הקיבוץ המאוחד *\^ הוצאת יד יצחק בן צבי ירושלים  אל הספר
יד יצחק בן-צבי

הקיבוץ המאוחד