סיכום

בסופו של דבר נשאלת השאלה : מה איפוא מוצע בחיבור זה ? שכן הוא לא נועד להיות תרגיל עיוני תיאורטי . כוונתו היתה מעשית , וכל הפרקים העיוניים והתיאורטים לא באו אלא לביסוס המסקנות המעשיות . הכוונה איננה לתת שורה של המלצות ומיישמים מפורטים , אלא להציג גישה חדשה , מושגים ותהליכים חדשים במקום אלה הנהוגים כיום - למשל , מעבר מסטנדרטים מיפרטיים specification ) , ( standards הקובעים בפרוטרוט את ההרכב הפיסי של "המערכות שאנו רוצים ליצור , לסטנדרטים תפעוליים performance ) trjnipn , ( standards את התוצאות המעשיות והמועילות שמערכות אלו מסוגלות להשיג . איכותן של ההצעות תיבחן , איפוא , לא בעושר וברמה הטכנית של השיכונים שאנו רוצים לספק לעם , כי אם בכושרן לשפר את התיפקוד ואורח החיים של המשפחה המשתכנת , ולהבטיח לה את מירב ההטבות וההישגים שיש ביכולתה להשיג . ככלות הכל , אין טעם לפרט את כל האביזרים והציוד שברצוננו לרכוש כדי לרהט ולצייד את קיומנו , כי אם עלינו לבחור לפי שיקולים תפקודיים . אנו חייבים לדון לא רק במה שאנו רוצים ליצור ולהשיג , כי אם , ובעיקר , באין . לא המירשם הוא הקובע , כי אם השיטה . אם נאמץ קצת ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד