אומדן הצרכים

אך לפני שנדון בדרכים לסיפוק הצרכים השונים של המשתכנים , מן הראוי לעמוד על הדרכים לגילוים והערכתם של צרכים אלה , ואם אפשר - לכיולם , כלומר לקביעה מדויקת פחות או יותר של משקלם היחסי . יש צרכים שאינם ניתנים כלל לכיול ולמדידה , כמו , למשל , הערכים האסתטיים , ואפילו האתיים , וכן הערך הרגשי והסמלי שיש לתכונות שונות של השיכון . צרכים פונקציונליים , תפעוליים וכלכליים ניתנים יותר למדידה ולקביעה של משקלם המוחלט או היחסי , המבוטא במספרים . אך גם בהיעדר דרכי מדידה או הערכה מדויקות , שאפשר להשיג על ידי עבודת מחקר מעמיקה ויסודית , יש דרכים להערכה ולאומדן שאפשר לבסס על אינדיקטורים שונים , כפי שמציע ג'ון טרנר . אינדיקטור משמעו תכונה ( של השיכון ) המצביעה על ערך וחשיבות שמייחס לה המשתכן , שאינם נובעים מן הערכים האובייקטיביים של השיכון . להלן דוגמאות אחדות , הלקוחות מן המציאות , אשר מתארות זאת בבהירות . מחקר במקסיקו בספרו של ג'ון טרנר מובאות דוגמאות הלקוחות ממחקר שנערך במקסיקו על ידי צוות חוקרים שהוא עמד בראשם ' . דוגמא אחת באה להראות כיצד שיכון ברמה פרימיטיבית ומינימלית יכול להיות לתועלת ולקידום של משפ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד