השתכנות עצמית בישראל

למסתכל מן הצד נראה שבישראל אין התופעה של השתכנות עצמית נפוצה . ואומנם כך הם פני הדברים בערים , שם הבניה נתונה ברובה בידי בוני בתים למכירה וחברות שיכון פרטיות וציבוריות . אך כפי שכבר הוזכר , יש בישראל מעזרים שלגביהם שיטת ההשתכנות העצמית היא השיטה הנפוצה ואפילו השלטת , והם השכבות הקיצוניות של החברה : מיגזר המיעוטים , והמיגזר היהודי החקלאי : המושבים והקיבוצים . שני האחרונים , וכן . 1 טרנר ופיכטר , שם . השכבה העשירה של החברה , משתכנים בכוחות עצמם בשל אי תלותם במימסד . לעומתם , מיגזר המיעוטים נהנה מאי תלות זו משום היותו מקופח על ידי המערכת הממלכתית , כמו גם בשל המסורת הרווחת בקרבו של הקמת בית המגורים על ידי המשתכן , בעזרת משפחתו . בשנים האחרונות , כאשר חלק ניכר מעבודות הבניה בארץ מבוצע על ידי פועלים ערבים , קל למשתכן הערבי להשיג בסביבתו את כל העזרה וכוח האדם המקצועי הדרושים לו , בתנאים נוחים וגמישים .  אל הספר
הקיבוץ המאוחד