השתכנות עצמית בארצות־הברית

מעניין לסקור בקצרה את הנעשה בארצות הברית . למרות תהליך העיור הנמרץ , עדיין מתגוררים רוב העם בבתים חד משפחתיים הנמצאים בבעלות אלה שגרים בתוכם . בתים אלה מוקמים בחלקם הגדול על ידי יזמים גדולים , הקונים שטחי קרקע נרחבים ומפתחים אותם לישובים בעלי ממדים ענקיים . הישובים מורכבים ממגרשים המיועדים לבניית בתי מגורים חד משפחתיים . במקרים רבים מקים היזם את בתי הפרבר הענק ( כדוגמת פרברי היזם הבונה לוויט ) ומוכרם לכל דורש . במקרים אחרים , כאשר היזמים נמנעים מלהשקיע בעיסקה הון גדול מדי , נמכרים המגרשים לכל קונה . כפי שתואר בפרק המבוא , גילה מחקר מקיף שנערך בשנת 1971-1970 על ידי חברת 0 ST 1 בבוסטון , כי כעשירית מן הבתים החד משפחתיים שנבנו בארצות הברית באותה עת נבנו ביוזמתם ובהנהלתם הישירה של בעליהם דייריהם . הכוונה אינה רק לבתים שהוקמו בידי המשתכנים , כי אם לבניה הנתונה לשליטתם הישירה , לפי מושגיהם ולפי יכולתם , תוך התקשרות ישירה עם קבלנים , קבלני משנה או בעלי מלאכה , לפי ראות עיניהם ובכל זמן הנוח להם . ההשתכנות העצמית המבוצעת בדרך כלל בהדרגה על ידי המשתכן ובני משפחתו , נפוצה בארצות הברית . הקמת הבת...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד