מי בונה שיכונים?

השיכון העממי בארצות שונות אינו נבנה אך ורק בדרך ממלכתית . בתי מגורים נבנים בישראל , כבארצות אחרות , קפיטליסטיות וסוציאליסטיות כאחד , גם על ידי גורמים פרטיים , בין אם הם בוני בתים , הקרויים אצלנו בטעות "קבלנים , " אשר מוכרים את הדירות במה שקרוי "שוק הדירות , " ובין אם המשתכנים הבעלים בעצמם . בניה זו של בית המגורים על ידי המשתכן עצמו אינה חייבת להיות מבוצעת במו ידיו דווקא , כי אם גם בעזרת קבלן או קבלני משנה המועסקים על ידיו , ומקבלים ממנו הוראות ותשלום . בניה כזו אופיינית בדרך כלל לאזורים ולמיגזרים שאינם נהנים מתמיכה ממשלתית , כמו למשל כפרי המיעוטים . אך היא מצויה גם בשכבות חברתיות שאינן מוכנות לוותר על האוטונומיה שלהן ולקבל תכתיב מגבוה באשר לסוג ואופי בית המגורים . היא מצויה גם בשכבות הנמוכות ביותר , שאין בכוח אנשיהן להשתלב בתוכניות השיכון העממי הממלכתי , למרות הסובסידיות והמענקים , משום שאינם מסוגלים לחסוך את הסכומים הנדרשים במזומן ולעמוד בפרעון ההלוואות במשך תקופת דור . אם נרצה להשוות את הנעשה בישראל לנעשה בעולם הרחב , נמצא הבדלים ניכרים . קצב בניית השיכונים העממיים בישראל היה במשך שנ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד