בירור מושגים

כאן המקום להגדיר באופן ברור את המונחים שהוזכרו עד כה בערבוביה : אדריכלות פרימיטיבית , אדריכלות עממית , אדריכלות ממוסדת , או פורמלית . " אדריכלות פרימיטיבית '' היא אדריכלות החברות שהוגדרו כפרימיטיביות על ידי האנתרופולוגים ( לפי הגדרתו של האנתרו פולוג רוברט רדפילד . ( חברה פרימיטיבית מצטיינת בכך שכל הידע המצוי בה הוא נחלת כל פרט בתוכה . אין בה התמחות וחלוקה למקצועות ומשום כך אין לה שפת מונחים מיוחדת . זו חברה שלפני היות הכתב . בחברה כזו כל אדם מסוגל לבנות את ביתו במו ידיו , לרוב בעזרת בני השבט או הכפר . לעומת האדריכלות הפרימיטיבית , האדריכלות העממית אינה מבוצעת על ידי הכל , כי אם על ידי אנשי מקצוע ( בנאים או נגרים , בהתאם לחומרי הבניה הנפוצים במקום , ( אך המתכונות הבסיסיות של הבניינים , הארכיטיפוסים או הדגמים המקובלים לכל סוג של בניין , ידועים ומובנים לכולם . במובן הזה האמנות העממית היא אמנות החברה של הכפר המפותח , אך היא המשיכה להתקיים גם בערים של העידן התעשייתי . רוב רובם של בנייני הערים באירופה ובארצות הברית הם פרי היצירה של האדריכלות העממית , הוורנקולרית . עד היום , רוב בתי המגורים ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד