תיעוש השיכון העממי

האדריכלות הביורוקרטית , הפשטנית והסטריאוטיפית מוצאת את ביטויה בצורה בולטת בבניה הטרומית . שיטות הבניה הטרומית שיובאו לארץ , תחילה מארצות הברית ( שיטת טורנלייר ) ואחרי כן מאירופה , לא נבחנו בחינה מעמיקה ושיטתית , ומשום כך נמצאו מאכזבות מבחינות שונות . אך הבתים הטרומיים הפשטניים והלקויים , שדייריהם מאסו בהם , ממשיכים להיבנות ולהיות כפויים על משתכנים שאין להם ברירה . בבקורת זו אין כוונה לפסול עקרונית את הייצור התעשייתי של בתי מגורים , כי אם אך ורק את השיטות הנהוגות בתוקף החלטות מינהליות ובניגוד לטובת הכלל . בפרק הקודם הוסבר בקצרה כיצד יכול ייצור חרושתי ליצור מיגוון וצירופים שיענו על צרכים אנושיים שונים , לעומת היעדר המבחר המציין את הבניה הטרומית בישראל . טיפוס המוצר ושיטת ייצורו צריכים להיות מותאמים לתנאי המקום ולדרישות המיוחדות לו . לשם כך יש לבצע סקרים ומחקר , כדי לבסס את הבחירה על יסוד איתן . מחקרים מסוג זה צריכים להיעשות , או לפחות להיות מוזמנים ומודרכים על ידי משרד השיכון , ומנותחים על ידו , לפני שהוא מחליט החלטות מרחיקות לכת . אך משרד השיכון אינו מרבה לעסוק בכך . במקום זה עסק עד כה ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד