תחביר בלשני

עקרון התחביר של חלקים שונים בעלי מידות זהות , ידוע ונמצא בשימוש מזה זמן רב . כל ילד מכיר את משחקי ה"לגר . ' עקרון זה נחקר וקיבל תוקף עקרוני ואוניברסלי בראשית המאה ה . 20 תחילתו היתה בחקר השפות , שבהן ניתן להרכיב מ 30-20 אותיות ( או מכמה עשרות צלילים ) כל טקסט בפרוזה , בשירה או במדע . מאוחר יותר נגלה הדבר במבנה המולקולה של חומצת הגרעין של התא החי , שבה צירופים שונים של שלושה מרכיבים יסודיים יוצרים 20 חומצות אמיניות , וצירופיהן האינסופיים של אלו יוצרים את המיגוון המדהים של כל בעלי החיים והצמחים , ושל כל אורגניזם בודד . רב גוניות אינסופית זו מושגת בטבע לא על ידי ריבוי המרכיבים , כי אם על ידי כללי התחביר המאפשרים הרכבים רבים ושונים , וכן על ידי הסדרות הגדולות של כל אחד מן הסוגים הספורים של מרכיבי המערכת . מוזר הדבר שעקרון זה , המבטיח לא רק רב גוניות כי אם גם קוהרנטיות של התחבירים , לא הובן על ידי האדריכלים והמעצבים למיניהם . התעלמות זו מעובדות בסיסיות ומתיאוריות חשובות במדע , מנעה את פיתוחן של שיטות מתוחכמות של תחביר לשם עיצוב וייצור תעשייתי מגוון ועשיר באפשרויות . במקום זה ממשיכים האדרי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד