שיכון המוני

השיכון ההמוני היה בדורות האחרונים למקובל על הממשלים השונים , אך טרם נבחן מבחינת השפעתו על שאר הגורמים במציאות החברתית , ואין אנו יודעים די על הנזקים החברתיים שהוא גורם למשתכנים , לעיר ולמדינה . השיטה של שיכון המוני נעשתה כה מקובלת בכל רחבי העולם עד כי אנשים רבים , ביניהם בעלי השכלה , מזהים שיכון המוני עם שיכון עממי . ההנחות הכרוכות בנושא זה מונעות בחינה עניינית של השיטות המקובלות וחשיפת מגרעותיהן ונזקיהן . הטעות הבסיסית היא בהגדרה רשלנית . שיכון המוני אינו אלא שיטה יעילה של ארגון ביורוקרטי וביצוע בשיטות סטנדרטיות הנוחות למבצעים , בשעה שהשיכון בדרך כלל הינו תהליך מורכב שאפשר לישמו בשיטות שונות . אנו שבויים במסגרת שיטת ביצוע אחת ויחידה , המקובלת על הבונים , ולכן מנועים מלראות את הדברים בשלמותם ולפתח שיטות אחרות שתהיינה הולמות את התנאים המיוחדים של כל מקרה ואת האינטרסים של המשתכנים . שיטת השיכון ההמוני קיימת מזה אלפי שנים , כאמור . היא היתה נהוגה כבר במצרים העתיקה וברומא האימפריאלית . כיום סבורים רבים שהיא השיטה היחידה המסוגלת לספק מגורים לרוב רובה של החברה , והתערבות הפרט , על דרישותיו ו...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד