הקטמונים

הנסיונות הראשונים של תכנון תוך שיתוף שנעשו בישראל ביוזמת מתכננים ועובדים קהילתיים , נפסקו באיבם על ידי המימסד , שלא הבין באותו זמן את כוונת הדברים . הנסיון של תכנון השיקום של שכונות גונן ( הקטמונים ) בירושלים , שהחל ב , 1968 בהזמנתו של משרד השיכון , יכול לשמש דוגמה לכשלון זה . כמתכנן השכונה ומנהל המחקר החברתי כלכלי של אוכלוסייתה , מצאתי שותפים נלהבים רבים מבין תושבי השכונה , כמו גם מבין העובדים הקהילתיים , ואפילו מצד סמנכ"ל משרד השיכון יוסף םלייפר , שהיה ממונה על הפרוגרמות , ומצד מנהל המחלקה לעבודה סוציאלית של עיריית ירושלים , ד"ר יפה . פעולת התכנון והשיקום היתה מבוססת בעיקרה על נכונותם של תושבי השכונות להטות שכם ולעשות מעשה בניה , שיקום ופיתוח בעצם ידיהם , תוך תיאום עם התוכנית הכללית המחודשת של השכונה , ובהנחיית המתכננים . היה זה , איפוא , נסיון ראשון לא רק בתכנוךתוך התייעצות , כי אם בשיתוף פעיל של התושבים בשיקום ובשיפור שכונתם . אך מרגע שנודע למימסד הממשלתי והעירוני על התארגנות התושבים לעשיה , בהנחייתם של העובדים הקהילתיים והמתכנ נים , נזעק המימסד בבהלה מפני מרי . העיריה פיזרה ופי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד