תכנון תוך שיתוף

בדור האחרון , עם התגלות ליקויי השיכונים הממוסדים והאכזבה מתוצאותיהם , נעשו בארצות שונות נסיונות לתקן את המשגים . כך נולד רעיון התכנוךתוך שיתוף . ( partici pation planning ) עיקרו של רעיון זה מבוסס על ההנחה שאם יתייעצו היזמים והמתכננים עם תושבי השכונות המיועדות לשיקום ולתכנון מחדש , יהיה התכנון תואם את צרכיהם ומושגיהם . בארצות שונות באירופה ובארצות הברית מעוגן הדבר בתקנות ובחוק , והתייע צות עם תושבי השכונות המיועדות לשיקום היא תנאי לאישור התוכניות על ידי הרשויות ולקבלת סובסידיות לעבודות השיכון והפיתוח . עקרונית , קשה לטעון נגד שיטה זו של התייעצות , אך למעשה היא לא הניבה את הפירות המצופים . ההתייעצות היתה לעתים קרובות רק לשם יציאת ידי חובה והעמדת פנים בלבד . יחם זה של המתכננים ושל שולחיהם הורגש על ידי הציבור המטופל ועורר אי אמון והימנעות משיתוף פעולה עם המתכננים . גם האדישות כתוצאה מעוני מרוד , מסבל , מהיעדר השכלה ומאי הבנת התוכניות , גרמה להיעדר התקשורת בין הציבור לבין היזמים והמתכננים . למרות הכוונות הטובות נשארו היחסים בין בין היזמים , המימסד והמתכננים לבין העם הפשוט יחסים של ניכור ,...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד