כשלון השיכונים המוסדיים

כפיה זו של נורמות , ערכים ודפוסי מגורים מצויה בכל השיכונים העממיים המאורגנים על ידי המימסד , ללא הבדל בסוג המשטר החברתי . זו אחת הסיבות העיקריות לדלותם של רוב השיכונים בכל רחבי העולם ולאכזבה של שוכניהם , כי אין הם מאפשרים ליצור בתוכם חיים מגוונים ותוססים כפי שהיו חייהם בשכונות העוני הוותיקות . כשלון זה אינו פוסח על שיכונים בעלי רמה טכנית גבוהה , שבהם התכנון והעיצוב "משובחים" והם עתירי קישוטים שמכבידים עליהם האדריכלים . כשלונם היחסי של שיכונים אלה טמון בכך שהוא יוצר הפרדה בין שכונות העם הפשוט לבין שכונות השכבות האמידות יחסית , בעלות ההשכלה והמוצא המערבי . האמצעים המופרזים המושקעים בשיכונים אלה מיועדים בחלקם הגדול לראווה ולהגדלת היוקרה של מי שמקים אותם . הם מדלדלים ללא צורך את משאבי המדינה ופוגעים באיכות הטכנית והחומרית של השיכונים העממיים . דוגמה לכך אפשר לראות בקריות שנבנו בשנים האחרונות סביב ירושלים . כשלון השיכונים הסטנדרטיים מתבטא בזרות ובניכור השולטים בהם מראשיתם , במיעוט האפשרויות בהם לסטות מן השיגרה ומן הסטנדרטי , ובניגוד שבין ההרכב הפיסי שלהם לבין התרבות העממית של תושביהם . בשיכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד