המתח הבין־עדתי בישראל

המאבק נגד התכתיב של הרוב ושל המימסד קיים גם בקבוצות בלתי מאורגנות ובלתי מרוכזות בטריטוריה מיוחדת משלהן . כך הדבר , בקווים כלליים , אצל עדות המזרח . כאן אנו עדים לעמדה דו משמעית ומלאת סתירות של המימסד והממשל כלפי תרבותן של עדות המזרח . העלית החברתית והכלכלית היא עדיין אשכנזית ברובה , למרות שקיים תהליך נמרץ של הצטרפות יוצאי עדות המזרח לשורותיה . גם הפקידות הגבוהה המרכיבה את הממשל היא ברובה אשכנזית , למרות שהדרגים הנמוכים מאוישים כיום בעיקר על ידי אנשי עדות המזרח . בהתאם לעמדה המתחייבת מן האידיאולוגיה השלטת , מנהל הממשל מדיניות המכוונת להעלאת רמת ההשכלה והכושר המקצועי של עדות המזרח . אך בו בזמן ממשיכה התרבות השלטת בחברה , ובעיקר התרבות המוכרת על ידי הממשל , להיות מוכתבת על ידי העדות האשכנזיות . בדרך כלל מוכתבים מלמעלה המושגים והנהגים הנוגעים למינהל , לטכנולוגיה , למדע ולכל הצורות הממוסדות של התרבות . לעומת זאת , נוהגי הפולקלור , העגה העממית והמקצועית ( כדוגמת העגה בצה , ( ל" התפריט , צורת הבילוי ברחוב , וכיוצא בזה - מגיעים מלמטה . התנגדות אנשי עדות המזרח למושגים ולנורמות שהושלטו בחברה היש...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד