מאבק לאוטונומיה

אפשר לומר בהכללה שבאופן קבוע , פחות או יותר , מתנהל בעולם מאבק לביזור ( דצנטרליזציה ) של השלטון ולהגברת האוטונומיה של גופים וישובים ביחס לשלטון המרכזי . הדבר בולט במאבק המסורתי הקיים מאז ייסוד הפדרציה של מדינות ארצות הברית , כאשר הישובים נאבקים נגד התערבות המדינה , והמדינות - נגד התערבות הממשלה הפדרלית ; ואילו הפרט נאבק למנוע את התערבות כל סוגי השלטון בחייו . מכאן הארגונים הוולונטאריים הרבים לשם הגנת הצרכן כנגד תכתיבי המימסד הכלכלי והפיננסי . מכאן הקואופרטיבים השונים , התנועות האקולוגיות והתנועות להגנה על זכויות האזרח . בישראל , המצטיינת בממשל ריכוזי וביורוקרטי מופלג , קיימים " איים" בעלי אוטונומיה גדולה יותר משל כלל האוכלוסיה . תכונה מעניינת מציינת את כולם , למרות השוני הרב ביניהם : ככל שהם מאורגנים יותר כגוף קולקטיבי , וככל שהם מלוכדים יותר בתרבות ובאמונה המייחדים אותם מכלל החברה , כן גדולה האוטונומיה שלהם . בייחוד ניכר הדבר כאשר הם מרוכזים בטריטוריה מוגדרת ומותחמת , כמו , למשל , השכונות הדתיות למיניהן , אך גם קהילות ושכונות כמו ראש העין , ושכונת התקווה בתל אביב . תכונה אחרת מעניינת ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד