אוטונומיה של תרבויות

מעניין להציץ הצצה חטופה בהיסטוריה , ולהיווכח במאבק זה על האוטונומיה . כאן אנו דנים לא באוטונומיה של הפרט , ואף לא בזו של קבוצות חברתיות קטנות ומקומיות , כי אם באוטונומיה של מסגרות חברתיות רחבות יותר : מיעוטים במדינה , גיטאות ושכונות בעלות הרכב אתני ומעמדי בערים , מדינות בתוך גושי השפעה של מעצמות העל וכדומה . התהוותן והתגבשותן של מדינות לוותה תמיד בהשתלטות של עיר או איזור מסוים על סביבותיהם ועל המיעוטים שבתוכם , והשלטת תרבותו של הכובש . לא רק הטכנולוגיה וצורת הממשל נכפו על ידי הכובש , כי אם גם השפה , הפילוסופיה והטכנולוגיה שלו . כל השפות הלאומיות הידועות לנו כיום , כמו צרפתית , אנגלית , רוסית , ערבית וסינית מנדרינית הן שפות של מיעוט אתני שהשתלט על סביבתו . כפיה זו של תרבות ושל סולם ערכים הביאה לעתים לטמיעה ולהיעלמות של המיעוטים הנשלטים , אך לעתים שמרו המיעוטים על מנהגיהם , אמונותיהם ופולחניהם ועל תודעתם הייחודית בתוך המסגרת הכפויה עליהם , ולעתים אף קיבלו מסגרת זו כמסגרת כלכלית או פונקציונלית נוחה . לכאורה נדמה שתרבויות אלו נמצאות במצב רדום ומבודד . למעשה הן חיות ופעילות בתחומן כשהן נסבל...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד