הפרוגרמה קודמת לתכנון

בכל האמור בזה איני מתכוון , חלילה , להעדיף עקרונית ובאופן מוחלט את הישן על החדש , ובוודאי שאיני מתכוון להציע חיקוי של הישן . כוונתי להצביע על כך שכיום אנו מצוידים בידע תיאורטי ומדעי ובהבנה מבוקרת המאפשרים לנו ליצור יצירות חדשות שתהיינה בעלות מורכבות , רב גוניות קוהרנטית ואיכויות אסתטיות הדומות לאלו שאנו מוצאים ביצירות העבר , ועם זאת משוכללות מהן מבחינה טכנית ושימושית . כפי שיוסבר להלן , בפרק החמישי , ניתן להשיג תכונות אלו , לפחות בחלקן , על ידי שימוש מודע בכללי התחביר ובעקרונות אסתטיים חדשים . מערכות התכנון והעיצוב האדריכלי חייבות להיות "פתוחות . " הן חייבות ליצור בתוכן רב גוניות מרובה אך גם קוהרנטיות . הן צריכות להיות אורגניות , כלומר גמישות , ועם מנגנוני משוב המאפשרים את תיקונן והתאמתן לתנאים ולצרכים החדשים , המתעוררים מזמן לזמן . הן צריכות להיות פחות ספציפיות ככל האפשר ( אין אפשרות להימנע מזה לחלוטין (! ולאפשר שינוי של יעדן בשל תמורות הנדרשות עם הזמן . אין בכוונתי להציע בזה שיטה כי אם גישה עקרונית . גישה זו נובעת מן הגישה המערכתית ודומה להגדרת כללי משחק המאפשרים אין סוף משחקים שונים...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד