מורכבות המערכות העירוניות

כאשר אנו עומדים בפני תופעה עירונית , כמו למשל ביקור בעיר שלא הכרנו קודם , אנו קולטים רשמים מרובים , אותות וסמלים , המייצגים ומגלים לנו את תוכן המקום ואת תרבותו . חלק מן האותות אנו מבינים ממבט ראשון , בהיותם מוכרים לנו מנסיונות קודמים : תחומים של מותר ואסור , תחומים ציבוריים ופרטיים , אנדרטאות ומקדשים וכדומה . חלק מהם מצריך בחינה ופענוח . מערכות שונות המשולבות כולן במערכת על , בונות את העיר שאנו מבקרים בה . יש מערכות המעידות על הסדר והתקנות הרשמיות . מערכות אחרות מעידות על תרבות ומנהגים . מערכות אחרות של אותות וסימנים מעידות על אורח חיים והתנהגות , וכן על תרבות , אמונה , איכות אסתטית ומדע . כל האותות המייצגים את המערכות הללו מצויים בערבוביה בעיר , כתוצאה מתהליכי שינוי שונים , חברתיים וסביבתיים . אנו מסוגלים , אם רצוננו בכך , להכיר את סימני התהליכים הללו ולהבין את העיר באורח דינמי , כלומר , איך נתהוותה ונשתנתה לאורך מימד הזמן האנושי וההיסטורי , ואיך נוצרה מורכבותה . משום כך ערים כירושלים או בוונציה אינן ניתנות להיות מוכרות "עד הסוף , " כי תמיד ימצאו בהן נקודת מבט חדשה או צירוף חדש של דבר...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד