מערכות סגורות ומערכות פתוחות

התיאוריה של מערכות מבחינה בין שני סוגים עיקריים של מערכות : מערכות סגורות ומערכות פתוחות . במערכת פתוחה יש קשר , השפעות גומלין וחליפין של חומר , אנרגיה ומידע ( במובן של תורת התקשורת ) עם הסביבה ובתוך המערכת עצמה . מערכת סגורה עומדת בפני עצמה , קשיחה ובלתי משתנה , מפני שהשפעות הגומלין שלה עם סביבתה מצומצמות ביותר . דוגמה למערכת פתוחה אנו מוצאים בכל אורגניזם חי , חברה , עיר , מדינה , מערכת חינוך או מערכת בריאות הציבור וכדומה . כדוגמה למערכת סגורה אפשר להביא גביש . אומנם יש לגביש מבנה מובהק , אך אין לו כמעט יחסי גומלין עם סביבתו , וקצב השתנותו איטי מאוד או חסר ערך מעשי בעינינו . למעשה אין מערכות סגורות במציאות . זו המצאה של השכל האנושי כדי לפשט את התופעות ולאפשר את הטיפול המעשי בהן . מכונה היא מערכת סגורה , אם נתעלם מן העובדה שהיא מפיצה חום ורעש בסביבתה ותלויה במציאות חמצן באטמוספירה . צבא הינו מערכת חברתית סגורה יחסית , בגלל המבנה הקשיח שלו . אך כל חברה אנושית ואוכלוסיה חיה הם למעשה מערכת פתוחה , מפני שהן נתונות להשפעות גומלין עם סביבתן . מערכת סגורה היא , איפוא , דגם פשטני של תופעות שהי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד