היררכיות מערכתיות שונות

תיארנו היררכיה אחת של המערכת העירונית ( הבתים וכר מרכיבים שכונה , השכונות והכבישים מרכיבים עיר , הערים מרכיבות את מכלול הישובים העירוניים במדינה ובעולם כולו . ( אך אנו יכולים לתאר גם היררכיה אחרת : דיירי הבתים מרכיבים את מכלול המשפחות בשכונה , בעיר , בארץ ובעולם , או : ילדי השכונה מרכיבים את מכלול תלמידי בתי הספר , המרכיבים את מוסדות החינוך במדינה , וכך הלאה . מכאן שאנו יכולים להגדיר את המערכות בדרכים שונות , כל אחת מנקודת הראות המיוחדת לה , המשמשת לנו למטרה כלשהי . אנו מגדירים את התופעות השונות כמערכות לנוחיות הבנתנו ולנוחיות הטיפול בהן למטרותינו השונות - כעצתו של אשבי , ( Ashby ) אחד ממפתחי התיאוריה של המערכות , שאין לבנות מערכות אלא לצורך ולמטרה מסוימים , ורק לאחר שאנו מכירים היטב את הרכיבים השונים , את הכוחות והקשרים המחברים אותם ואת אלה הפועלים לניתוקם זה מזה . ללא הכרת כל אלה באורח יסודי ומדעי נותר להסתפק בדרכים הישנות המבוססות על האינטואיציה , או השכל הישר , ההגיון , האנלוגיה וכדומה . הצורך להיעזר בגישה המערכתית מתעורר כאשר אנו עוסקים בבעיות דינמיות מורכבות . במקרים כאלה , אם הכ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד