גישה דינמית

כדי להבין את התופעות השונות , לא די בהכרתן כפי שהן נצפות על ידינו . יש להבין גם את התהליכים של התהוותן מתופעות שקדמו להן . ראיית דברים זו היא ראיה דינמית . בדרך זו אנו מסוגלים להבחין בין תופעות דומות או אפילו זהות בצורתן אך שונות בדרך התהוותן , על ידי הבנת התהליכים השונים המובילים לתופעות שוות צורה , הקרויות תופעות איזומורפיות . בראיה דינמית אנו גם מסוגלים להכיר את ההיררכיות השונות של המערכות , ולהבחין ביניהן לפי מוצאן , אפילו אם אינן שונות בצורתן הסופית . תופעות אורגניות מחייבות ראיה דינמית . אך לא רק תופעות ביולוגיות הינן דינמיות מטבען , כי אם גם תופעות חברתיות . ואומנם קיימת כיום נטיה לקשר בין מדעי החברה ומדעי הביולוגיה , כדי להבין את האופי והמבנה הביולוגיים של חברה ואוכלוסיה , כמו גם את האופי החברתי של האורגניזמים למיניהם . כך אנו מסוגלים לראות תופעות כמו שכונה , עיר ואיזור . שכונה היא אחד הרכיבים של תופעת על שהיא העיר ( רכיבים אחרים הם כבישים , רשתות תשתית , מוסדות , אוכלוסיה וכדומה . ( בתור רכיב מופיעה השכונה בתודעתנו כיחידה שלמה בעלת תכונות כוליות מיוחדות משלה . אך שכונה היא גם ...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד