בית פדרו וילזקארס באריקיפה, פרו. הבית נבנה על־ידי בעליו, איע\ ואשתו, בשיטות בניה עממיות, במשך עשרים שנה, חדר ועוד חדר.