בתי דירות ברמות, ירושלים. את השיכון מאפיינת החזות הקישוטית. תוכניות הדירות רגילות, אך פגומות על־ידי הקירות המחומשים המשופעים, אשר מפריעים לריהוגז רגיל.