כנ"ל. תוכנית עקרונית של בית גדל בהדרגה. אדריכלים: א' קפלן, י' עמית, תל־אביב.