כנ"ל. מראה הבתים מן החצר המשותפת. הגדלת הבתים נעשתה כראות עיניהם של הבעלים. הסייגים לכך הונהגו בראשית שנות ה־20 על־ידי השלטונות.