אוהל משה ומזכרת מע\ה, ירועןלים. שלהי המאה ה־‭.19‬ תוכנית סכימטית. שכונה טיפוסית להשתכנות של קבוצות משתכנים ממוצא אתני זהה. המתכונת מעידה על קולקטיביות מופלגת. גינה ובורות מים משותפים.