בידונוויל (קריית פחים) בנאנטר, ליד פאריס, מאוכלסת במשתכנים פולשים יוצאי צפון אפריקה.