בריאדה ליד לימה. בניה עצמית הדרגתית, עם "גרעין מגורים" עגסופק על־ידי השלטונות למגורי המשתכנים בזמן בניית ביתם.