בריאדה ליד לימה, פרו. בצד שימאל עגל התמונה: בריאדה ספונטנית, בניה בלתי מתוכננת. בצד ימין: בריאדה מתוכננת ומוסדרת בעזרת השלטונות.