שיכון בדואים. תוכנית עקרונית של בינוי הדרגתי ‭:rr!‬ רחוב בשכונה. הבינוי צפוף, בית נוגע בבית. אדריכלים; א' קפלן, י' עמית, תל־אביב.