התגברות המצוקה בעולם

האינפלציה והתייקרות הבניה פוגעות בשכבות החלשות של החברה הרבה יותר משהן פוגעות בשכבות האמידות . אצל הללו גורמות האינפלציה , ועמה התייקרות הבניה , להגדלת ההוצאות השוליות , אך אינן פוגעות ביכולת להמשיך ולהתמיד ברמת חיים גבוהה . יתר על כן , רבים מבני השכבות האמידות מצליחים להגדיל רווחים והכנסה כתוצאה מתהליך האינפלציה . לעומת שכבות אלו נפגעות השכבות החלשות בצורה חמורה ביותר : ההתייקרות הכללית פוגעת בהוצאות הבסיסיות למחיה , והתייקרות הבניה מוציאה יותר ויותר אזרחים מחוג צרכני השיכון הנורמלי והמוסדי , כי אין בכוחם לעמוד בתנאים . כל אלה נידונים להמשיך ולהצטמצם בהוצאותיהם עד מתחת לקו העוני , ולהמשיך ולהתגורר בתנאים לקויים ובצפיפות קשה . להלן נתונים המתארים את המצב במדינת מסצ'וםטס ( שהיא אחת המדינות הוותיקות והעשירות של ארצות הברית ) בשנת : 1960 מבין דיירים שהכנסתם פחות מ 2000 דולר לשנה שילמו 95 % יותר מרבע מהכנסתם כשכר דירה , ומהם שלושה רבעים שילמו יותר מ 35 ° / 0 מהכנסתם . מבין דיירים שהכנסתם 7000-6000 דולר לשנה שילמו רק 6 ° / 0 רבע מהכנסתם כשכר דירה , ו 1 ° / 0 שילמו יותר מ . 35 ° / 0 מצוק...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד