מגבלות השיכון הממלכתי

השיטה המפתה המאפשרת בעלות של המשתכךהדייר על בית מגוריו גרמה לעתים לקשיים למשתכנים , בייחוד לזוגות הצעירים הנמצאים , לרוב , בראשית דרכם הכלכלית . תנאי רכישת בית המגורים חייבו תשלום סכומים ניכרים במזומן , נוסף על המשכנתאות שיש לפרוע במשך דור שלם . מספר הזוגות הצעירים שאינם יכולים לעמוד בתנאי הרכישה הולך וגדל עם הזמן . דבר זה חייב את הממשלה לסבסד את השיכון העממי בסכומי עתק , ובמיוחד את שיכון הזוגות הצעירים , שהם גם יוצאי שירות החובה הממושך בצה"ל . הסבסוד לא ניתן רק מתוך דאגה כנה לרווחתם של האזרחים מעוטי האמצעים , כי אם גם מתוך כוונה להקהות את חריפות המרי האזרחי המאיים להתפרץ שוב ושוב , לאחר שפרץ לראשונה בוואדי סאליב בחיפה . הלחץ החברתי על הממשל המספק שיכון מסובסד לנצרכים , גורם מפעם לפעם להגדלת המשכנתאות , עד שהגיעו לממדים שאין המדינה יכולה לעמוד בהם , בייחוד בתקופה של קיצוץ תקציבי הממשלה כאמצעי לבלימת האינפלציה . כיום ניצבת הממשלה ( ללא הבדל אם זו ממשלת הליכוד , המערך או ממשלה קואליציונית (! בפני ברירה קשה בין מרי אזרחי ומהומות מדאיגות של הדור הצעיר , שאינו יכול להגיע להקמת ביתו , לבין ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד