ביורוקרטיה וכפיה

מדינת ישראל היא כיום אחת המדינות הביורוקרטיות ביותר בעולם המערבי . הביורוקרטיה משמשת מסגרת ממוסדת למבנה החברתי והמינהלי , מוצאת את ביטוייה בכל תחומי החיים וחודרת לחיים הפרטיים של האזרחים . מערכים ותחבולות קואליציוניים בין המפלגות השונות גרמו , למשל , להגברת השליטה והשיפוט של מוסדות הדת ולהשלטת חוקי ההלכה על הציבור החילוני ללא כל התאמה למציאות ימינו , וזאת בתחומים הולכים ורבים בחיי הציבור והפרט . דיון זה בהשלטת חוקי ההלכה הדתית על ציבור שאינו מאמין בה אינו מכוון לנגח את הדת ואת מאמיניה , אלא להצביע על העובדה שבישראל נשתרשה הנורמה של התערבות מינהלית בחיי הפרט והכלל ללא הסכמה וקונסנסוס , כי אם באמצעי כפיה ואילוץ . התערבות זו נעשית באמצעות תחיקה והחלטות מינהליות שאינן מכוונות לספק את דעת רוב הציבור , אלא את האינטרסים המיוחדים של המפלגות הפוליטיות והגופים הכלכליים והחברתיים השונים . התפתחות זו פגעה במידה רבה באופי הדמוקרטי של החברה הישראלית . השיכון אינו אלא היבט אחד מבין ההיבטים השונים שבהם מתגלה תהליך השליטה באמצעים ביורוקרטיים במיגזרים השונים של חיי החברה והפרט . כיום , אין לאזרח הישראלי...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד