השתכנות עצמית בארצות־הברית

בשנת 1970 פורסם מחקר של חברת OSTI שהוקמה בבוסטון על ידי דונלד שון - כיום פרופסור במכון הטכנולוגי של מסצ'ו סטס . ( M . I . T . ) החוקר הראשי בחברה היה ג'ון טרנר , שהיה גם אחד מראשוני החוקרים של ההשתכנות העצמית בעולם . המחקר הוזמן על ידי משרד השיכון והפיתוח העירוני של ממשלת ארצות הברית . הוא גילה ש 10 ° / 0 מכל הבתים החד משפחתיים הנבנים בארצות הברית במשך שנה ( כלומר 170 , 000 בתים אותו זמן , ( הוקמו על ידי המשתכנים , אם בעצמם ואם בעזרת קבלני משנה ובעלי מלאכה , ומכל מקום לא באמצעות חברות השיכון והבניה הפעילות בשוק הבניה לשם שיכון . אין בידי נתונים על מצב הדברים כיום , בסוף שנות ה , 80 אך אם נדון לפי הספרות המתפרסמת בנושא זה , אין להעלות על הדעת ירידה אלא עליה . ידוע לנו כי קיימים מכוני הדרכה המיועדים להכשיר אנשים בלתי מקצועיים לבנות את בתיהם בעצמם או בעזרת קבלני משנה ובעלי מלאכה . המטרה הראשית של מכונים אלה אינה השכלה לשמה , כי אם מתן הדרכה וידע מעשיים לכל מי ששואף להשתחרר מן הדפוסים הפשטניים המוכתבים על ידי החברות השולטות בשוק השיכון , ומהניצול החמסני של המוני העם באמצעות רווחים גבוה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד