פרק 2 / השתכנות

ההשתכנות העצמית נעשית תמיד לפי רצונו ומושגיו של המשתכן , הקובע מה ייבנה , איפה ואיך . כל קישוט ועיטור בביתו נעשים על ידיו , או לפחות לפי בחירתו , ומשום כך מבטאים את טעמו . מובן מאליו שכל זה נעשה תמיד בכפיפות לכללים ולמושגים הרווחים בחברה . בראשית הציוויליזציה , כאשר התרבות השלטת היתה שבטית , קבעו המסורות המיוחדות לכל חברה את צורתו ואופיו של הבית . עם הופעת הציוויליזציה העירונית , ועמה הממשל הריכוזי על מנגנוני הכפיה שלו , נחקקו חוקים המגבילים את חופש הבחירה וההחלטה של המשתכן ומכפיפים אותו לנהגים שמטרתם הגנה על טובת הכלל או על רצונו של השלטון . תהליך זה של התגבשות האופי העירוני של הישובים , מתואר יפה בספרו של גורדון צ'יילד , המכנה את התהליך "המהפכה העירונית , " ובספרו של ס"נ קראמר על ראשית הציוויליזציה העירונית בשומר . המעבר מתרבות שבטית וכפרית לתרבות עירונית היה תמיד מעבר מאורח חיים אוטונומי לאורח חיים שנכפה על הפרט על ידי השלטון . בתרבות השבטית והכפרית היה כל פרט כפוף למנהגים ולכללים של חברתו , שהיו מקובלים עליו לחלוטין , והיו חלק בלתי נפרד מאמונתו וממנהגיו האישיים . הכללים והציוויים ה...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד