תמורות במושגי היסוד

לא רק בין השיכונים המוסדיים יש דמיון , כי אם גם בין המושגים במשטרים השונים . אזרחי הארצות המתועשות ועתירות הביורוקרטיה רואים את השיכון המוסדי והחד גוני כתופעה נורמלית שאין כל דרך להימנע ממנה . הסכמה זו קיימת כל עוד קיים בחברה איזון , והגורמים השונים פועלים בה תוך תיאום סביר . אך האיזון בחברה האנושית הוא תמיד רופף , ותמורות חברתיות ונסיבתיות מערערות אותו בנקל . עם שינוי התנאים חלה התפלגות בין חלקים שונים של החברה ונעלמת ההסכמה הכללית . כל קבוצה חברתית מנסה לבסס עצמה בתנאים החדשים , לעיתים על חשבון הקבוצות האחרות וללא תיאום עמן . אירועים אלה , הנפוצים כיום בארצות שונות , ידועים לנו מתקופות היסטוריות קודמות . מצב זה הוא שעת כושר לבחינה מחודשת של המושגים והדפוסים המקובלים , שנראו קודם לכן מובנים מאליהם . לפתע נשאלות שאלות שלא נשאלו קודם לכן ומופיעים רעיונות חדשים ; וגם רעיונות שנחשבו עד כה אוטופיים ובלתי ישימים זוכים לתשומת לב , לתמיכה או להתנגדות מצד קבוצות חברתיות שונות . מה שמציין מצב בלתי יציב זה , הוא אי הםיפוק והספקנות של אזרחים לגבי דפוסי העבר , ונכונותם לחדשנות ולרפורמות . נכונות ז...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד