פילוסופיה של מינהל

הדמיון בין השיכונים הממוסדים והחד גוניות המדכאה של רובם , נגרמים איפוא על ידי זהות אינטרסים של הקבלנים והמבצעים , ושל המנגנונים המינהליים . אלה גם אלה רואים את בני האדם ואת צרכיהם בהכללה , כמספרים וסטטיסטיקה , ומבכרים את השיטות הפשטניות המבוססות על פעולות החוזרות על עצמן . בעייתם של המבצעים היא איך לייצר קופסאות מגורים פשוטות ויעילות שיהיו בבחינת "אריזה , " ואין אריזה יעילה יותר מן האריזה בארגזים ישרי זווית - קופסאות . השיכון החד גוני מבטא נאמנה את הגישה הביורוקרטית לשיכון ולאדם , ואת ההתנשאות האליטיסטית של המימסד והמעמדות השליטים , הרואים עצמם זכאים לתנאים מגוונים ומשופרים לעומת הסטנדרט האחיד המגיע , לדעתם , לפשוטי העם . לא המוני העם , איפוא , עושים את השיכון חד גוני ומדכא , כי אם הגישה הביורוקרטית והממוסחרת לשיכון . המנגנו נים המינהליים נתרבו ונתעצמו במדינה המודרנית , והברית בינם לבין גופי המימון והביצוע מחזקת את ידם . ואילו הערים העתיקות , הכפרים המסורתיים והשיכונים העממיים הספונטאניים היו עשירים תמיד ברבגוניות שבאחידות . האחידות נבעה N . J . Habraken : Supports , An Alternative to...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד