מדוע השיכונים חד־גוניים?

הדמיון הרב בין השיכונים ניכר גם במגרעותיהם , המתגלות בארצות ובמשטרים שונים : בכל העולם מתלוננים על החד גוניות של השיכונים , אשר חוזרים על דפוסים סטריאוטיפיים ופשטניים . ועל העוני השורר בהם , כמו גם על ההיעדר הגמור של חיי חברה וקהילה בתוכם ועל הדכאון והעוגמה השולטים בהם . Samuel N . Kramer : History Begins in Sumer , The Falcon Wing . 1 Press , Indian Hills , Colorado . אך האומנם מתחייבת חד גוניות זו מן הגישה הביורוקרטית בלבד ? ואם לא - מה הם הגורמים הנוספים לתופעה ? בעוד שהעוני החברתי והתרבותי של השיכונים נובע מפרוגרמות פשטניות ועניות הנקבעות על ידי פקידות צרת אופקים , נובעת החד גוניות גם מהאינטרס של הגופים הקבלניים והמבצעים , שנוח להם באחידות ובחזרה על דפוסים פשוטים . גם כאן אנו מוצאים דמיון בין השיכון של פאיום והבניה ההמונית ברומא העתיקה , לאנגליה של ראשית המאה התשע עשרה , כמו גם לשיכונים הביורוקרטיים של צרפת , ישראל , ארצות הברית וברית המועצות . ניתוח התופעה נמצא , בין השאר , בספרו המצוין של האדריכל ההולנדי האבראקן , אשר נידון בהרחבה בפרק . 5  אל הספר
הקיבוץ המאוחד