מדוע השיכונים דומים זה לזה?

יש דמיון רב בין השיכונים המוקמים בכל רחבי העולם בדרך ממוסדת , והוא חוצה את המשטרים החברתיים השונים , התרבויות והמסורות השונות , כמו גם את תנאי הטבע והסביבה השונים . הדמיון נובע משיטות הארגון הדומות של הגופים המשכנים , ואילו ההבדלים בין השיכונים בארצות השונות מתבלטים לעין כאשר השיכון הוא פרי יצירה עממית , ספונטאנית , המותאמת לתנאי המקום , לתרבות המשתכנים ולמשאבים שבידיהם . רבים סבורים שהדמיון המופלג בין השיכונים הממוסדים נובע מן העובדה שהציוויליזציה המודרנית , המבוססת על טכנולוגיה ומנגנוני שלטון זהים , הגיעה בהתפתחותה המרשימה לאיזו תפישה אידיאלית של בית מגורים ובית משרדים אשר עונים לצורכי החיים המודרניים . המאמינים בכך סבורים שבדומה לטכנולוגיה ולמדע שנעשו תחומים "בינלאומיים , " נוצרה גם אדריכלות בינלאומית . הדפוסים הסטריאוטיפיים מבטאים את המושגים של המימסד לגבי העם הפשוט , והם גם משמשים סמלים ל"קידמה" של התרבות והטכנולוגיה המודרנית , ועשויים להרבות יוקרה למשתמשים בהם . השקפה פשטנית זו נובעת מראיה שטחית של המציאות . גם במדע , בטכנולוגיה ובאמנות של זמננו יש הבדלים ניכרים בין ארצות ואזורים...  אל הספר
הקיבוץ המאוחד